Kuukausittaiset arkistot: marraskuu 2013


Terveisiä teologikoulutustoimikunnan kokouksesta!

Kirkon teologikoulutustoimikunta on evankelis-luterilaisen kirkon, teologista koulutusta antavien tiedekuntien ja niiden opiskelijoiden yhteistoimintaelin. Teologikoulutustoimikunnan tarkoituksena on vahvistaa kirkon ja teologisten tiedekuntien yhteistyötä sekä seurata ja tukea kirkon virkaan valmistavaa teologista peruskoulutusta. Toiminnan tavoitteena on, että teologinen koulutus vastaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti kirkon ajankohtaisia tarpeita. Piispainkokous asettaa teologikoulutustoimikunnan.

Vuosina 2013-2014 teologikoulutustoimikunnan puhetta johtaa piispa Björn Vikström ja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan edustaja on opetuksesta vastaava varadekaani prof. Ismo Dunderberg.

Teologikoulutustoimikunnan kokous pidettiin 13.11. Alla lyhyesti opiskelijoiden kannalta keskeisimpiä asioita, joita kokouksessa käsiteltiin. Kysy allekirjoittaanelta, mikäli haluat tietää lisää tai keskustella jostain.

– Piispainkokous on tehnyt päätöksen pappisvirkaan vaadittavasta teologisesta tutkinnosta ja todistuksista

Teologisen tutkinnon vaatimuksia muutettiin klassisten kielten osalta. Kirkko ei edellytä papiksi hakeutuvalta A1-linjalla opiskelleelta kolmen klassisen kielen suorittamista, vaan riittää, että on suorittanut kahdessa kielessä (joista toinen on kreikka) 30 opintopistettä. Teologinen tiedekunta ei kuitenkaan aio muuttaa A1-linjan tutkinnon vaatimuksia tältä osin, joten opiskelijoille ei tule muutoksia.

Jatkossa pappisvirkaa hakevalta edellytetään todistus seurakunnan toimintaan osallistumisesta. Aiheesta keskusteltiin ja todettiin, että on olemassa todellinen tarve kannustaa A1-linjan opiskelijoita vahvistamaan omaa seurakuntayhteyttään.

– Keskusteltiin yleisesti todistuksesta seurakunnan toimintaan osallistumisesta

Todettiin, että papiksi hakevalla täytyy olla käsitys seurakunnan luonteesta hengellisenä yhteisönä. Papin työtä ja pappeutta ei voi ymmärtää, eikä siihen siten voi sitoutua, ilman käsitystä seurakunnan luonteesta.

– A1-linjan harjoittelujakson palauteseminaaria ollaan kehittämässä. Kehittämisessä otetaan huomioon opiskelijoiden tarve hengelliseen ohjaukseen.

Harjoittelujaksoon liittyen todettiin, että harjoittelussa oleville opiskelijoille ei voida taata palkkaa. Tavoitteena on kuitenkin, että opiskelupaikkakunnasta kauempana olevat harjoitteluseurakunnat joko maksaisivat palkkaa tai tarjoaisivat asunnon harjoittelun ajaksi.

– Esiteltiin Teologiksi kasvamassa -tutkimuksen tuloksia.

Ole yhteydessä, mikäli on kysyttävää tai keskusteltavaa.

Isto Peltomäki,
opiskelijoiden edustaja,
teologikoulutustoimikunta
isto.peltomaki@helsinki.fi
0408389982