Kuukausittaiset arkistot: toukokuu 2014


Piispa Björn Vikströmin kirje teologian opiskelijoille kirkon työllistymistilanteesta

Julkaistu 12.5.2014

Hyvät teologian opiskelijat!

Kirkon teologikoulutustoimikunnassa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, teologista koulutusta antavien tiedekuntien ja niiden opiskelijajärjestöjen edustajat kokoontuvat keskustelemaan yhteistyön kehittämisestä ja yhteisistä tavoitteista. Olemme viimeisten vuosien aikana säännöllisesti pohtineet mm. rekrytointia, mentorointia ja hengellistä tukea opintojen aikana. Tärkeä haaste toimikunnalle on teologien työllistyminen kirkkoon. Koska opiskelijajärjestöjen edustajat ovat välittäneet vahvan huolensa teologian opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksista, pyrin ko. toimikunnan puheenjohtajana antamaan kuvan vallitsevasta tilanteesta.

Ensinnäkin on todettava, että teologian opiskelijoiden epävarma työllistymistilanne ei poikkea oleellisesti muiden opiskelijoiden tulevaisuusnäkymistä. Teologien työttömyys on alle 4 %, kun akateemisten alojen yleinen työttömyysaste on yli 5 %. Elämme kuitenkin vaihetta yhteiskunnassamme, jolloin harvalla opiskelijalla on varmuutta työnsaannista heti valmistuttuaan yliopistosta. Teologien kohdalla tilannetta vaikeuttaa se, että seurakuntien niukkenevat taloudelliset resurssit tulevat johtamaan kirkon työntekijöiden kokonaismäärän laskuun tulevien vuosien aikana. Virkoja jätetään täyttämättä tai lakkautetaan. Parhaillaan meneillään olevat rakenneuudistukset tähtäävät kuitenkin siihen, että kirkon perustyö turvataan koko maassa vähenevästä henkilöstömäärästä huolimatta.

Toisaalta teologien tilannetta helpottaa se, että pappien työtehtäviä ei juuri voi siirtää muiden työntekijäryhmien vastuulle. Kirkon työntekijöiden ikärakenteesta johtuen moni pappi jää eläkkeelle tulevien vuosien aikana, joten uusia pappeja tullaan tarvitsemaan jatkossakin.

Äsken valmistuneesta Ammatillisen koulutuksen ryhmän raportista käy ilmi, että kouluttavien laitosten arvioiden mukaan tutkinnon suorittaneiden ensimmäinen työpaikka on entistä useammin muualla kuin kirkossa. Teologian maistereiksi valmistuneista noin puolella on kelpoisuus kirkon työhön. Tämä johtaa siihen, että kirkon työhön pyrkivien jono lyhenee – tai ei kasva ainakaan kovin paljon.

Näiden huomioiden lisäksi voidaan todeta, että haastavasta työllisyystilanteesta huolimatta viime aikoina on saatu myös toisenlaisia signaaleja. Helsingin hiippakunnassa vihitään tänä keväänä kahdeksan uutta pappia ja Tampereella kuusi – uusien pappien tarve ei siis ole tyrehtynyt edes näissä hiippakunnissa, joihin on jo kauan ollut vaikea saada pappisvihkimystä.

Opiskelijat ovat toivoneet, että uuden papin virkamääräyksen 6 kk:n minimirajaa olisi lyhennettävä, jotta valmistuneilla olisi paremmat mahdollisuudet päästä vihkimisen kautta kiinni työelämään. Olemme keskustellet tästä piispojen kesken, mutta todenneet, että uudelle papille on välttämätöntä saada riittävän pitkä työhön perehdyttämisjakso. Jos kyse on vain muutamasta puuttuvasta viikosta, voimme kyllä joustaa, mutta pääsääntöisesti pitäydymme tässä periaatteessa.

Yhteenvetona voidaan siis todeta, että teologien työllistyminen kirkkoon on vaikeutunut viimeisten vuosien aikana. Tämä tarkoittaa, että valmistuneet joutuvat usein odottamaan aikaisempaa kauemmin ensimmäistä työpaikkaansa kirkossa. Työnsaanti helpottuu jos on halukkuutta hakeutua kauemmaksi Helsingistä, mutta viime vuosina hakijamäärät ovat kasvaneet myös muissa hiippakunnissa. Uusia pappeja vihitään kuitenkin koko ajan, ja aivan viime aikoina on muutamassa hiippakunnassa ainakin hetkellisesti ollut tavallista suurempia pappisvihkimyksiä.

Ystävällisin terveisin:

Kirkon teologikoulutustoimikunnan puheenjohtaja

Björn Vikström,
Porvoon piispa
bjorn.vikstrom@evl.fi

Linkki Ammatillisen koulutuksen ryhmän raporttiin: http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/D54C39BB7118C6BBC22577BD0037FD08/$FILE/AKR_raportti_2013-lopullinen.pdf


Ilmaisia teologisia kirjoja: Ekskursio Kirkkohallitukseen ti 27.5. klo 15

MITÄ: Ekskursio Kirkkohallitukseen
MISSÄ: Yhteislähtö V3-sisäpihalta
MILLOIN: Tiistaina 27.5. klo 15
MIKSI: Koska laadukasta teologista kirjallisuutta saa harvoin ilmaiseksi

Kirkkohallitus tarjoaa jälleen teologian opiskelijoille mahdollisuuden päästä tyhjentämään kirjahyllyjä ihan ilmaiseksi. Tarjolla on laaja valikoima erilaista teologista kirjallisuutta. TYT:n projektijaosto järjestää yhteislähdön Kirkkohallituksen kirjastoon tiistaina 27.5. Yhteislähtö lähtee klo 15 V3-sisäpihalta. Tulkaa sankoin joukoin mukaan!


Espoon hiippakunnan tuomiokapituli hakee siviilipalvelusmiestä toimistotehtäviin alkusyksystä 2014

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli koostuu tuomiokapitulin istunnosta ja virastosta. Tuomiokapitulin istunto on hallintoelin, joka yhdessä piispan kanssa vastaa hiippakunnan hallinnosta, toiminnasta ja taloudesta sekä tukee ja valvoo alueensa seurakuntaelämää. Tuomiokapitulin virasto on 11 työntekijän hallinto- ja asiantuntijaorganisaatio. Sen tehtävänä on tukea ja kehittää kirkon toimintaedellytyksiä alueellaan. Kapitulin toimitilat sijaitsevat Espoon keskuksessa.

Siviilipalvelusmiehen tehtävä sijoittuu viraston palvelutiimiin. Työhön kuuluu yleisiä toimistonhoitoon liittyviä tehtäviä mm. postitusta, osoiterekisterin päivittämistä, kirjastonhoitoa ja mahdollisuuksien mukaan asiakirjahallintaan ja kotisivujen päivittämiseen liittyviä tehtäviä. Valittavalta henkilöltä toivotaan suuntautumista kirkon tehtäviin, joten tehtävään sopii hyvin teologisia opintojaan päättämässä oleva tai vastavalmistunut henkilö. Myös muu koulutustausta on mahdollinen.

Tiedustelut ja yhteydenotot:
hallintosihteeri Päivi Härkönen, s-posti: paivi.h.harkonen@evl.fi , puh. 09 8050 8832

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, Kirkkokatu 10, 02770 Espoo


Kesäkirmauspiknik pe 16.5.

MITÄ: Kesäkirmauspiknik
MISSÄ: Kaisaniemen puisto
MILLOIN: pe 16.5. Kesäkirmausmessun jälkeen
MIKSI: Koska on kiva hengailla yhdessä ennen kesälaitumille kirmailua

Kesä lähestyy kovaa vauhtia! On kuitenkin hyvä istahtaa vielä hetkeksi opiskelutovereiden kanssa summaamaan kulunut vuosi ja fiilistellä tulevaa kesää auringonpaisteessa. Välittömästi Kesäkirmausmessun jälkeen siirrymme yhdessä Kaisaniemen puistoon hengailemaan kollektiivisesti teologiporukalla. Varustudu omilla eväillä ja muista pistää riittävästi päälle! Olet tervetullut mukaan!


Kesäkirmausmessu

MITÄ: Spirren kesäkirmausmessu
MISSÄ: Helsingin Tuomiokirkossa: Unioninkatu 29
MILLOIN: pe 16.5 klo 15
MIKSI: Koska kesä ei ala ennen kuin on kirmattu messussa

Saarnaaja: Pauli Annala
Liturgi: Elina Lapinoja
Musiikki: piano: Sanna Aalto, kitara: Risto Aalto, laulu: Lasse Lindberg
Muu väki: Spiritukset + pari vierailevaa tähteä

Tässä messussa ei ole ollenkaan urkuja! Musiikista nautitaan pianon, kitaran ja esilaulajan siivittäminä. Tule kuuntelemaan Paulin kesäsaarna!

Messuun mars! 🙂
<3:llä spirren piipertäjät


Hae HYY:n liikuntatuutoriksi! (hakuaika 16.5 asti)

Viesti välitetty TYT:n puheenjohtajiston pyynnöstä.

Moi!

Kiinnostaako liikunta ja uusien fuksien ohjastaminen yliopistoelämään? Jos kiinnostaa, hae liikuntatuutoriksi! Hakea voi vielä 16.5. saakka. Liikuntatuutorin ei tarvitse olla tuutori muutoin, eikä liikuntatuutorien määrää per oppiaine/laitos/tiedekunta ole rajoitettu.

Liikuntatuutoroinnin tarkoituksena on tutustuttaa fukseja opiskelijaliikuntaan – niin UniSportin monipuoliseen tarjontaan kuin omatoimisiinkin liikuntamahdollisuuksiin – ja innostaa heitä liikunnalliseen elämäntapaan opiskelukiireiden keskellä. Mitään vaatimuksia huippukunnosta tai valmentajakoulutuksesta liikuntatuutoreille ei ole, paitsi halu ja into tehdä tälläkin tavalla uusien opiskelijoiden fuksisyksystä parempi ja hauskempi!

Liikuntatuutoreille järjestetään toukokuun 21. päivä klo 17 koulutus- ja tutustumisilta, jossa annetaan eväitä hyvien tapahtumien järjestämiseen ja suunnitteluun. Tilaisuudessa myös näkee muita liikuntatuutoreita ja mietitään, minkälaista yhteistyötä voisi fuksien pään menoksi tehdä. Koulutus pidetään Uuden ylioppilastalon Mannerheim-salissa (Mannerheimintie 5 A, 5. krs).

Yhteistyökumppanina on muiden liikuntatuutoreiden lisäksi luonnollisesti UniSport, joka tarjoaa tuutoreille ilmaiseksi tiloja ja ohjattuja vuoroja, ja myös rahallista tukea muualla kuin UniSportin tiloissa tapahtuvaan liikuntaan. Ei ole väliä, järjestätkö jalkapalloa, hotjoogaa vai sieniretken, liikunta on liikuntaa. Ja koska yhteistyössä on voimaa, kannattaa kannustaa myös tuutorikavereita mukaan!
Liikuntatuutoroinnista saa kukin tuutori palkkioksi 6 kuukauden kausikortin UniSportille, ja toiset kuusi kuukautta saa, kun järjestää vähintään viisi liikuntatapahtumaa ja raportoi lopuksi kokemuksistaan liikuntatuutorina.

Liikuntatuutoriksi voi hakea lyhyellä sähköpostiviestillä HYYn hallituksen liikuntavastaava Teemu Palkille (teemu.palkki@hyy.fi). Kerro viestissä tiedekuntasi ja laitoksesi sekä hieman siitä, miksi haluat liikuntatuutoriksi ja minkälaisia tapahtumia aikoisit syksyllä järjestää.

Teemu Palkki

HYYn hallituksen jäsen
Talousjohtokunta, sukukansat, liikunta
050-5950324


Toimiston aukioloajat, viikko 19

Ke 07.05. 12-14
To 08.05. 10-12
PE 09.05. 11-13

Tervetuloa!

Terkuin,
Mandi

Mandi Moberg
TYT:n toimistonhoitaja
toimisto@tyt.fi


Toukokuun Kahvia ja Bullaa -kerho

MITÄ: Kevään viimeinen K&B
MISSÄ: Olkkarissa (tdk:n 5. kerros)
MILLOIN: ti 13.5. klo 16
MIKSI: koska lukukausi voi loppua, mutta teologiasta puhuminen on ikuista

Kai Sadinmaa kirjoitti 10 käskyä kirkolle ja teippasi teesinsä tuomiokirkon oveen. Miksi? Kaipaako kirkko remonttia ja mitä pastori Sadinmaa kuvittelee saavuttavansa? Anna Kain itse kertoa, millaista kirkkoa tarvitaan. Tule ja kyseenalaista, kehu tai kuuntele.

Sadinmaan teesit:

1. Älä valehtele Jeesuksesta
2. Lopeta jäsenten kosiskelu
3. Julista poliittista evankeliumia
4. Lopeta sijoitusbisnes
5. Lopeta rikkaiden suosiminen
6. Älä kumarra valtaa
7. Luovu tekopyhyydestä
8. Luovu messusta ja muusta magiasta
9. Anna homon rakastaa
10. Älä tee Raamatusta Jumalaa

Kevään viimeisen kerran kunniaksi tarjolla on myös tavallista parempaa pullaa! Kaikki kaupungissa vielä olevat tulkaa paikalle!