Kuukausittaiset arkistot: heinäkuu 2014


Ilmoittaudu peruskurssien lukupiirien vetäjäksi ja ansaitse opintopisteitä

Hei taas sinne kesälaitumille!

Opiskelusyksy on yhä kaukana, mutta niin lähellä, että opintojaosto haluaa muistuttaa syksyn lukupiireistä, jotka kaipaavat vetäjiä! Alla kopiona kesäkuussa aiheesta lähtenyt sähköpostiviesti. Hakemuksia on saatu vasta pari kappaletta, joten lisää vetäjiä tarvitaan yhä. Ketään innostunutta ei käännytetä pois, eli jos olet pohtinut piirin vetäjäksi ryhtymistä, niin naputtele ihmeessä hakemus nyt! Aikaa on vielä 31.7. asti.

Terveisin

Iida Glumoff
opintoministeri
Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistys
Muistutuksena vielä alkuperäinen viesti:

 

 

 
TYT: Perusopintojen lukupiirit alkavat syksyllä

TYT ja opintojaosto ylpeänä esittävät ensi syksynä starttaavat perusopintojen lukupiirit!

Lukupiirit ovat TYT:n uusi idea ja toimintamuoto ja siksi niitä pilotoidaan ensi syksynä. Pointtina on, että piiri kokoontuu kurssin ajan viikoittain yhteen keskustelemaan kurssikirjallisuuden osasta, joka on ilmoitettu ja luettu etukäteen. Kokoontumista johtaa lukupiirin vetäjä, joka huolehtii tilan varaamisesta, tiedotuksesta ja keskustelun pysymisestä asiassa. Piiri toimii mahdollisimman matalalla kynnyksellä, ilman ilmoittautumista tai varsinaista opettamista. Tarkoitus on, että keskustelun ja ajatustenvaihdon kautta kirjojen asiat jäävät paremmin mieleen ja samalla akateemisen keskustelunharjoittamisen taito kohenee.

Jos olet vielä perusopintojasi suorittava teologi, niin tervetuloa piiriin osallistumaan!
Jos olet jo syventävien opintojen eli gradun tekijä, niin TYT haluaa sinut mukaan lukupiirejä ohjaamaan!

Lukupiirin ohjaaja saa työstään ”palkaksi” 2 op:n arvoisen Temaattisen lukupiirin ohjaus -kurssisuorituksen, jonka voi sisällyttää syventäviin opintoihinsa. Koska suoritus tulee osaksi syventäviä opintoja, tulee lukupiirin teeman sopia yhteen oman pääaineen kanssa. Tällä hetkellä haussa on siis vetäjiä seuraaville, 1. periodissa järjestettäville, kursseille (pääaine suluissa):

YK10 Filosofia ja etiikka (uskonnonfilosofia, muu systemaattinen teologia soveltuvin osin)
EK101 Vanhan testamentin eksegetiikka (VT:n eksegetiikka)
SY103 Reformaation teologia (dogmatiikka, muu systemaattinen teologia soveltuvin osin)

Tässä kurssin kuvaus:

******

Temaattisen lukupiirin ohjaus -kurssi (2op)
Tavoite:
Siirrettävät taidot:
osaa ohjata tietyn teemakokonaisuuden oppimista tukevaa lukupiiriä
osaa arvioida omaa ohjaustaan ja omia ohjaustaitojaan
osaa organisoida ja johtaa opiskelijaryhmän toimintaa
osaa vuorovaikuttaa ryhmässä entistä paremmin
Substanssitaidot:
osaa tarkastella opiskeltavan aiheen osaamisen syventymistä opetuksen eri tasojen välillä
osaa hyödyntää omaa syventyvää asiaosaamistaan varhaisemman vaiheen opiskelijoiden tueksi
osaa yhdistellä perusopintojen, omien aineopintojen ja muiden opintojen tuottamaa tietoa ohjauksen välineenä
osaa arvioida omaa asiaosaamistaan tietyssä temaattisessa kokonaisuudessa suhteessa perusopintojen tai yleisopintojen vaatimuksiin sekä teologian asiantuntijana kasvamiseen

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Lukupiirin liittyvän kurssin kirjallisuus sekä oheislukemistona Pennington (2005) Pienryhmän sosiaalipsykologia

Suoritustavat:
ohjaajien perehdytys, välitapaaminen ja loppureflektio (3x2h)
7 tapaamista oman lukuryhmän kanssa (14h)
Lukupiiriohjaajan oppimispäiväkirja (5-7 s.). Oppimispäiväkirjan tarkastaa opiskelijan oma oppiaineen pääaineprofessori ja pedagoginen yliopistonlehtori.

Lisätiedot:
Vetäjien rekrytoinnista vastaavat TYT ja osastojen vastuuopiskelijat yhdessä. Ao. oppiainevastaava vahvistaa valinnat.

Valintakriteerit:
1) lukupiirin vetäjältä odotetaan, että on vähintään hyvin tiedoin (arvosana 3) suorittanut kyseisen peruskurssin,
2) voi sitoutua lukupiirin vetämiseen 1-2 periodin ajaksi (riippuen kurssin pituudesta),
3) syventävien opintojen vaiheen opiskelija
Lukupiirin ohjaaja saa suorituksestaan myös todistuksen oppiainevastaavalta.
******

Lisäksi käytännön toteutuksen tueksi on laadittu seuraavat ohjeet:
*****

Käytännön toteutus:
– Kesto: 1) ohjaajien perehdytys, välitapaaminen ja loppureflektio sekä 2) n. 7 tapaamista oman lukuryhmän kanssa (yhteensä 20h)
– Suoritus: Oppimispäiväkirja (5-7 s.) Oppimispäiväkirjassa voisi olla oman osaamisen syventävä reflektointi suhteessa kunkin aiheen/oppiaineen tematiikan syventyvään oppimiseen perusopinnoista eteenpäin

– Lukupiirin vetäjänä toimiva opiskelijan vastuulla on seuraavat asiat:
– Opintojakson 1. luennolle kertomaan lukupiiristä
– Suunnitella lukupiirin ajankohdat siten, että se kokoontuu noin kerran viikossa (tai kerran kahdessa viikossa, jos kahden periodin kurssi) (Ajankohdat ei luentojen kanssa päällekkäin)
– Suunnitella lukumateriaalin jaksottaminen ja aikatauluttaminen (suositeltavaa on ottaa yhteyttä kurssin opettajaan tätä suunnitelmaa tehdessä), jokainen lukupiiriin osallistuva lukee tietyt samat sivut kullekin kerralle
– Lukupiirin vetäjä hoitaa lukupiirille kokoontumista varten tarkoitetun tilan varaamisen esimerkiksi Kaisasta.
– Suunnitella lukupiiri siten, että se on keskusteleva luonteeltaan ja vetäjän on tarkoitus ohjata keskustelua
– Pitää huolta, että kukin lukupiirin tapaaminen on kestoltaan n. 2h.
– Eri opintojaksojen luettava kirjallisuus vaihtelee (250-600 sivua), mutta tätä ei tarvitse huomioida lukupiirin vetäjän kuormittavuudessa, sillä ajatuksena on, että hän jo kurssin suoritettuaan osaa tarvittavat asiat ja on lukenut materiaalin.
– Lukupiirin työskentelyhengen ylläpitäminen

**********
Korostetaan tässä vielä erikseen, että lukupiirin vetäjän tehtävä on olla keskustelua ohjaava ja ylläpitävä voima. Ei ole tarpeen ryhtyä opettamaan kirjojen sisältöä, vaan korkeintaan selventää niitä kohtia, jotka keskustelussa todetaan haastaviksi.

Tiedekunnan puolelta lukupiiritoiminnasta vastaa Laura Hirsto, joka perehdyttää vetäjät tehtävään orientoivalla viikolla (elokuun viimeinen viikko). Jos siis kiinnostuit lukupiirin vetämisestä, täytät valintakriteerit 1-3 ja voit osallistua perehdytykseen, niin hae ihmeessä lukupiirin ohjaajaksi!

Kirjoita siis vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot, millä tapaa valintakriteerit täyttyvät kohdallasi, sekä miten arvelet oman teologisen sekä keskusteluosaamisesi palvelevan lukupiiriä. Lähetä hakemuksesi osoitteeseen opinto@tyt.fi viimeistään 31.7.

Kaikki kysymykset ja tarkennukset epäselvyyksiin voi lähettää samaan osoitteeseen tai sitten allekirjoittaneelle suoraan joko sähköpostissa tai facebookissa.

Opintojaosto toivoo, että kiinnostuneita vetäjiä löytyisi mahdollisimman monta – mitä useampi, sitä parempi! Kaikkiin hakemuksen laittaneisiin ollaan yhteydessä heti elokuun alussa.

Iida Glumoff
opintoministeri
Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistys