Vastuuopiskelijat ja opiskelijaedustajat

Vastuuopiskelijat

Eksegetiikka: Varpu Miettunen ja Katja Talvitie

Systemaattinen teologia: Aleksi Enqvist ja Yvonne King

Kirkkohistoria: Susanna Ranta ja Jessiina Nurmela

Käytännöllinen teologia: Maria Djakonowsky ja Vilma Saarinen

Uskontotiede: Jonna Rättyä

Opiskelijaedustajat (varaedustaja sulkeissa)

Tiedekuntaneuvosto Kata Kaski (Maria Djakonowsky),  Rasmus Tillander ja  (Arttu Lindroth) Antti Pollari (Unni Puranen)

Yliopistokollegio  Kata Kaski (Maria Djakonowsky)

Opetustaitotoimikunta Juhani Koivumäki (Ville “Lexa” Lehonmaa)

Valintatoimikunta Rasmus Tillander (Ville “Lexa” Lehonmaa)

Kandidaatintutkinnon johtoryhmä Susanna Rinne ja Markus Siltanen

Maisterintutkinnon johtoryhmä Hanna-Maria Häkkilä

Pappisliiton opiskelijatoimikunta  Antti Virtanen, Saara Laakkonen, Petra Harju, Kata Kaski ja Eveliina Hiltunen

Teologikoulutustoimikunta Lasse Lindberg (Yvonne King)

Suomen Uskonnonopettajain Liitto  Vilma Saarinen (Petra Harju)

Naisteologit ry Kristiina Kurtén

NAVI-ryhmä (Nuori aikuinen vaikuttaa kirkossa) Vilma Saarinen