Osastojen vastuuopiskelijat


Vastuuopiskelijat ovat linkkinä osaston ja opiskelijoiden välillä. Tuomme opiskelijan näkökulmaa opetukseen liittyviin asioihin ja välitämme viestejä opiskelijoilta opettajien tietoon. Olemme osastolla opiskelijoina edustamassa kaikkia teologian opiskelijoita linjaan, opiskeluvuosien määrään ja pääaineeseen katsomatta. Osallistumme osaston kokouksiin sekä muihin tilaisuuksiin, joissa opiskelijanäkökulmaa tarvitaan.

eksegetiikan osasto: Ossi Arpe ja Saimi Kautonen

systemaattisen teologian osasto: Mikael Lehtonen ja Anne Rantalainen

käytännöllisen teologian osasto: Rosa Teräväinen ja Sofia Lintusalo

kirkkohistorian osasto: Saara Murto ja Olli Saukko

uskontotieteen oppiaine: Kata Kaski