Työryhmät


TYT:llä on paljon erilaisia hankkeita, jotka eivät varsinaisesti kuulu minkään tietyn jaoston toimenkuvaan. Tällaisia hankkeita toteuttamaan on perustettu erilaisia työryhmiä, jotka on listattu seuraavaan. Työryhmät toimivat pääosin itseään täydentävinä, ja ilmoittavat kokoontumisistaan sähköpostitse. Työryhmiä voi myös lähestyä itse vastuuhenkilöiden kautta.

 

Vuosijuhlatyöryhmä

Tämä työryhmä ideoi ja toteuttaa TYT:n suurimman vuotuisen tapahtuman, vuosijuhlan. Vuosijuhlatyöryhmästä vastaa vuode 2017 osalta Sara Järvinen.

Ympäristö- ja eettinen työryhmä

Tämän työryhmän toimeenkuvaan kuuluvat niin yhdistyksen ympäristöohjelman päivittäminen kuin kummilapsihankkeen organisointi. Työryhmä huolehtii myös kierrätysohjeista ja järjestää kierrätystapahtumia. Työryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii Fatim Diarra.

Markkinointityöryhmä

Markkinointityöryhmä huolehtii yhdistyksen markkinointisopimusten ylläpitämisestä ja uusien hankinnasta. Esimerkkinä tästä Kyyhkynen ja varjo-opinto-opas Varis, jonka sponsoreiden hankinnasta markkinointityöryhmä on vastuussa. Tämän työryhmän puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii Perttu Ojanperä.