Vuonna 1853, tarkalleen 7.2.1853, perustettiin Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston ylioppilastiedekunta Helsinkiin. Edellisenä vuonna Nikolai I:n antamissa yliopistostatuuteissa mainitaan ensimmäisen kerran Jumaluusopillinen ylioppilastiedekunta, josta myöhemmin kehittyi meille kaikille tuttu ja rakas Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys TYT. Yhdistys on ollut merkittävä vaikuttaja Suomen akateemisessa maailmassa jo yli 150 vuotta ja onkin maamme vanhin yhtäjaksoisesti toiminut yliopisto-opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistys on kasvattanut ja koulinut elämän myrskyihin maamme kirkollisesti merkittäviä henkilöitä jo sukupolvien ja sukupolvien ajan. Tämä työ jatkuu yhä tänäkin päivänä.

Vuosien saatossa kerätty kokemus on hionut TYT:stä järjestön, joka pystyy palvelemaan yhä paremmin, syvemmin ja rohkeammin tämän päivän teologian opiskelijoita. Yhdistys toimii laaja-alaisesti sitoutumattomana ja aktiivisena – niin opiskelijan arjessa kuin juhlassa. Opiskelijoiden puolesta etuja valvotaan niin tiedekunnan ja yliopiston hallinnossa kuin ammattijärjestöjen parissa. Mutta iästään huolimatta TYT ei ole unohtunut byrokratian rattaisiin. Viriili vanhuksemme järjestää opiskelijaa lähellä olevia tapahtumia, kuten messuja, ekskuja, bileitä, keskustelutilaisuuksia, retkiä, liikuntatapahtumia, kursseja sekä kansainvälistä toimintaa. Ei sovi myöskään unohtaa palkittua kulttuurilehteämme – uljaasti taivaan ja maan välillä liitävää Kyyhkystä.