Avoin kirje Helsingin yliopiston Teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle

Helsingin yliopiston linjauksen mukaisesti yliopistoharjoittelijalle tulee maksaa harjoittelun ajalta vähintään Kelan työssäoloehdon mukaista palkkaa, joka vuonna 2022 tarkoittaa vähintään 1283 euroa kuukaudessa. Linjaus perustuu monin paikoin Helsingin yliopiston kehitysjohtajan, Susanna Niinistö-Sivurannan tekemään päätökseen tuetun harjoittelun käytännöistä (Kehitysjohtajan päätös HY/731/00.00.06.02/2017). Osaltaan yliopiston suositukseen on vaikuttanut myös yliopiston ylimmän opintosektorin, Opintoasiainneuvoston määrittelemät kriteerit. Kriteeri Kelan vähimmäispalkasta yliopiston tukemassa harjoittelussa on käytössä jokaisessa Suomen yliopistossa.

Monissa tiedekunnissa opiskelija hakee itse harjoittelupaikan sopivalta työnantajalta ja neuvottelee itse esimerkiksi palkkausta koskevista asioista. Teologisen tiedekunnan Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunnassa asiat ovat toisin. Harjoittelujaksolle hakeudutaan tiedekunnan kautta, tiedekunnan valmiiksi neuvottelemiin seurakuntiin. Valinnoista vastaa valintakollegio, joka koostuu valintakollegion työjärjestyksen mukaisesti Teologisen tiedekunnan työelämäyhteyssuunnittelijasta, TUM-412 -harjoittelujakson sisällöstä vastaavasta yliopistonlehtorista, ev.lut. kirkon edustajasta sekä yhdestä opiskelijaedustajasta. Lukuvuodelle 2021–22 suunnatussa hakuoppaassa haettavissa oli 71 seurakuntaa eri puolilta Suomea. Näistä seurakunnista 14 ilmoitti maksavansa Kelan määrittelemän vähimmäispalkan tai Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) mukaista teologian harjoittelijan palkkaa. Aikaisempana lukuvuonna haettavia harjoittelupaikkoja oli 75, joista joko KirVESTES:n mukaista palkkaa tai Kelan vähimmäispalkkaa ilmoitti maksavansa 21 seurakuntaa. 

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen hallitus esittää ihmetyksensä siitä, miten voi olla mahdollista, että Teologinen tiedekunta rikkoo räikeästi Helsingin yliopiston linjauksia vastaan. Monissa Helsingin yliopiston tiedekunnissa jopa painotetaan, ettei maisterin tutkintoon kuuluvaa yliopistoharjoittelua saa tehdä palkattomana, sillä palkattomaan harjoitteluun suostuminen asettaa myös muut opiskelijat hankalaan asemaan.

Palkaton, tutkintoon pakollisesti kuuluva harjoittelu asettaa opiskelijat todella hankalaan asemaan varsinkin toimeentulon suhteen. Harjoittelujakso on kuuden viikon mittainen rupeama, jonka aikana opiskelijan tulee olla täysipäiväisesti seurakunnassa harjoittelijana. Tänä aikana töiden tai muiden opintojen tekeminen ei ole käytännössä mahdollista. Moni opiskelija elää käytännössä kädestä suuhun, eikä yli kuukauden mittaiseen tulottomuuteen ole varaa. Palkattomaan harjoitteluun joutuessaan opiskelija päätyy pahimmassa tapauksessa olemaan kuusi viikkoa vailla minkäänlaisia tuloja. Varsinkin opiskelijat, jotka eivät ole Kelan tukijärjestelmän piirissä, joutuvat taloudelliseen paineeseen, mikäli aikovat suorittaa teologian maisterin tutkinnon. Ongelma muotoutuu myös opintotuella elävälle opiskelijalle. Kela vaatii opiskelijaa suorittamaan viisi opintopistettä jokaista tukikuukautta kohden. Käytännössä tämä tarkoittaa 12,5 opintopistettä opiskeluperiodia kohden. Yliopistoharjoittelu estää opiskelijalta vähintään yhden periodin muut opinnot täysin.  Opiskelijalle muodostuu paine suorittaa muissa periodeissa opintoja enemmän kuin oma jaksaminen sallii, jottei opintotuen saaminen katkea. Opintotuen keskeytys tarkoittaa opiskelijalle taloudellista epävarmuutta ja mahdollisesti myös opintojen viivästymistä, mikäli toimeentulo täytyy turvata työllistymällä opintojen ohelle.

Kirkon tilastot -palvelusta satunnaisella otannalla valittuna lähes kaikilla seurakunnilla olisi täysin mahdollista maksaa harjoittelijalle KirVESTES:n mukainen palkka, ilman talouden merkittävää horjumista. On käsittämätöntä, että tiedekunta kelpuuttaa hakukohteiksi seurakuntia, jotka eivät palkkaa suostu maksamaan. Päätös harjoittelupaikan tarjoamisesta tulisi olla samanlainen kuin työpaikan tarjoamisesta; mikäli palkkaukseen ei ole varaa, ei paikkaa voida tarjota. 

TYT:n hallituksen mielestä palkattoman harjoittelun tarjoaminen kertoo seurakunnan asenteesta ja arvostuksen puutteesta harjoittelijaa kohtaan. Vaikka harjoittelijaa ei voida pitää täytenä työntekijänä, on harjoittelijan työpanos silti merkittävä ja arvokas työyhteisölle.

Helsingin yliopistolla on käytössään myös keskitetyn harjoittelutuen järjestelmä, josta yliopistoharjoittelija voi hakea tukea harjoittelunsa suorittamiseen. Tuki on tarkoitettu kattamaan osa työnantajalle harjoittelijasta tulevista kuluista ja tuen myöntämisen kriteerinä on Kelan määrittelemän vähimmäispalkan maksaminen opiskelijalle. Teologinen tiedekunta on jättäytynyt yliopiston keskitetystä harjoittelutuen järjestelmästä ulkopuolelle ja tarjoaa omaa vastaavaa harjoittelutukea Teologian ja uskonnontutkimuksen, eli ns. generalisti-opintosuunnan opiskelijoille. Kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opiskelijat on siis jätetty ulkopuolelle sekä yliopiston että tiedekunnan tukijärjestelmästä. Helsingin yliopiston urapalveluiden mukaan tiedekunnat ovat itse voineet päättää liittymisestään yliopiston keskitettyyn harjoittelutuen järjestelmään. 

TYT:n hallitus esittää närkästymisensä myös siitä, että Kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunnan opiskelijat on asetettu tiedekunnan toimesta täysin epätasa-arvoiseen asemaan muihin Teologisen tiedekunnan opiskelijoihin nähden.

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen hallitus vaatii Teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostolta perusteluja siihen, miksi opiskelijat on asetettu epätasa-arvoiseen asemaan. Miksi tiedekunta toimii täysin Helsingin yliopiston sekä kaikkien Suomen yliopistojen linjausten vastaisesti ja pakottaa opiskelijoita palkattomiin yliopistoharjoitteluihin? 

Helsingissä 8.9.2022
Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen hallituksen puolesta,

Petja Kopperoinen                                  Jasmin Siltavirta
Hallintovastaava                                     Opintovastaava

TYT:n hallitus ja toimijat vuodelle 2022

Toverineuvosto on valinnut hallituksen ja toimijat vuodelle 2022. Onnea valituille!

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Oskari Kanerva.

Taloudenhoitajaksi valittiin Vilma Laaksonen.

Työelämävastaavaksi valittiin Arttu Mäkinen.

Opintovastaavaksi valittiin Jasmin Siltavirta.

Tiedotusvastaavaksi valittiin Juulia Järvelä.

Spiritualiteettivastaavaksi valittiin Jasmin Huikku.

Tapahtumavastaavaksi valittiin Aapo Patokoski ja Riia Jurvanen

Tapahtumajaostoon valittiin seuraavat henkilöt; Roosa Koskinen, Sofia Vaahtera, Euniika Karttunen, Lilja Lähteinen, Jemina Virtanen, Sara Rautiainen, Jiri Avila, Uki Uurtimo, Netta Mäkinen, Topi Rautiainen.

Edunvalvontajaostoon valittiin seuraavat henkilöt; Nea Similä, Helmi Pykäläinen, Evgeni Jokiniemi, Venla ’’Venni” Uusi-Pärnä.

Spiritualiteettijaostoon valittiin seuraavat henkilöt; Lauri Telkki, Aino Vihonen, Topias Olkkonen ja Antti Kosonen.

Fuksi- ja tuutorivastaavaksi valittiin Elina Jalo ja Nea-Bettina Baarman.

Ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaavaksi valittiin Ida Ahtikivi.

Yhdistyksen sihteeriksi valittiin Ida Ahtikivi.

Liikuntasihteeriksi valittiin Emma Nordvall.

Laulujohtajaksi valittiin Ella Tamminen.

Häirintäyhdyshenkilöiksi valittiin Lauri Telkki ja Evgeni Jokiniemi.

Kyyhkysen päätoimittajiksi valittiin Anna Jarske-Fransas ja Frida Mäkelä.

Toverineuvoston vaali 2021

Arvoisa TYT:n jäsen,

Toverineuvoston vaali 2021 on päättynyt ja alustava tulos on selvinnyt.
Vaaleihin asettui ehdolle 20 ehdokasta ja vaalilautakunta totesi, että
vaaleja ei tarvitse järjestää sillä Toverineuvostoon valittaisiin 20
toveria. Kaikki 20 ehdokasta tulivat siis alustavasti valituksi
Toverineuvostoon 2022. Suuri kiitos kaikille ehdokkaille.

Alustavan tuloksen valitusaika on 14 vuorokautta tämän ilmoituksen
julkaisemisesta, ja valitus on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen
inspehtori Ismo Dunderbergille. Tieto pyydetään välittämään myös
vaalilautakunnan puheenjohtaja Ville Lehonmaalle
(ville.lehonmaa(at)helsinki.fi).

Vaalilautakunnan 3/2021 kokouksen pöytäkirja on nähtävillä 14
vuorokautta alkaen tiistaista 12.10. teologien olohuoneessa osoitteessa
Vuorikatu 3, kerros 5B.

Toverineuvoston kausi alkaa järjestäytymiskokouksella, joka kutsutaan
koolle kuraattori Laura Leipakan johdolla marraskuun aikana.

Toverineuvostoon tulivat valituksi (aakkosjärjestyksessä):

Ahtikivi Ida
Avila Jiri
Kopperoinen Petja
Kuusisto Viljami
Lahtinen Laura
Laiho Viivi
Mäenalanen Lauri
Mäkinen Arttu
Mäkinen Netta
Niittylahti Toni
Olkkonen Topias
Panula Linda
Pikkarainen Topi
Raunio Samuli
Seppänen Enja
Toivonen Samu-Ville
Vatto Roni
Vikeväinen Lauri
Vismanen Jori
Ålander Verde

Onnea vuoden 2022 Toverineuvostolle!

Ystävällisin terveisin,

Inka Pänkäläinen
Toverineuvoston vaalilautakunnan varapuheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja
Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys
inka.pankalainen(at)helsinki.fi

Toverineuvoston vaalit 2021

Yleistä

Toverineuvoston vaali 2021 järjestetään tiistaina 19.10. ja keskiviikkona 20.10. klo 10:00-16:30 välisenä aikana. Vaalipaikka on yhdistyksen opiskelijatilat Uuden ylioppilastalon neljännessä kerroksessa. Tilat ovat valitettavasti esteelliset. Mikäli tarvitset apua tilaan pääsyssä, ota yhteyttä vaalilautakuntaan ennen vaalien alkua.

Vaalissa valitaan kaksikymmentä jäsentä Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen korkeimpaan päättävään elimeen Toverineuvostoon. Toverineuvoston toimikausi alkaa sen järjestäytymiskokouksesta marraskussa ja kestää seuraavan toverineuvoston järjestäytymiskokoukseen saakka. Vaalissa noudatetaan suhteellista siirtoäänivaalitapaa, eikä siinä ole valitsijayhdistyksiä. Ehdokkailla on kuitenkin mahdollista perustaa viestinnällisiä yhteenliittymiä: Viestintäkoalitioita.

Vaaleissa ovat äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia kaikki yhdistyksen varsinaiset jäsenet (yhdistyksen jäsenmaksun maksaneet teologisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat). Jäsenmaksu tulee olla maksettuna ensimmäiseen vaalipäivään mennessä yhdistyksen tilille tai päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää yhdistyksen toimistoon. Vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet eivät kuitenkaan ole vaalikelpoisia. Ehdolle asettuvien jäsenmaksu tulee olla maksettu ehdokasasettelun päättymiseen mennessä.

Ääntenlasku toimitetaan välittömästi vaalin päätyttyä ja vaalitulos saataneen jo samana iltana. Ehdokkaille ilmoitetaan vaalituloksesta sen valmistuttua ja tulos julkaistaan ensi tilassa myös yhdistyksen sähköpostilistalla sekä sosiaalisessa mediassa.

Lisätietoja vaaleista saa vaalilautakunnalta sekä yhdistyksen verkkosivuilta (tyt.fi) kohdasta tietoa yhdistyksestä > yhdistyksen asiakirjat > Toverineuvoston vaaliohjesääntö.

Äänestäjälle

Vaaliluetteloon voi tutustua yhdistyksen tenttikahveilla 1.10., 8.10. ja 15.10. klo 11-15 opiskelijoiden Olkkarissa (Fabianinkatu 24, 5. kerros). Mikäli havaitset vaaliluettelossa virheen, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti vaalilautakunnalle vaalin alkamiseen mennessä. Vaalitoimituksen aikana äänioikeuden todentamiseen tarvitaan:

 1. Vaaliluettelosta löytyvä äänestäjän nimi ja
 2. Henkilöllisyystodistus.

Mikäli äänestäjän nimeä ei ole vaaliluettelossa, tarvitaan äänioikeuden todentamiseen:

 1. Opiskelijakortissa oleva yhdistyksen jäsentarra tai jäsenmaksukuitti ja
 2. Voimassa oleva opiskelijakortti tai opiskelutodistus.

Vaalissa merkitään yhteen vaalilipukkeeseen enintään viiden ehdokkaan ehdokasnumero siinä järjestyksessä, kun äänestäjä toivoo heidän tulevan valituksi. Tämän jälkeen lipuke tuodaan vaalilautakunnalle leimattavaksi ja laitetaan vaaliuurnaan. Vaalilautakunnan edustaja voi pyydettäessä avustaa vaalilipukkeen täyttämisessä. Äänioikeuttaan voi kuitenkin käyttää vain kukin äänioikeutettu henkilökohtaisesti. Vaalipaikalla huolehditaan vaalisalaisuuden säilymisestä eikä minkäänlainen vaaliyllytys ole tilassa sallittua.

Ehdokkaalle

Vaalissa ehdolle asettuaksesi sinun on toimitettava suostumus ehdolle asettumisesta vaalilautakunnalle viimeistään maanantaina 4.10.. Suostumus toimitetaan sähköisellä lomakkeella, jonka löydät klikkaamalla tästä. Suostumuksesta tulee ilmetä:

 1. Ehdokkaan koko nimi (pakollinen)
 2. Ehdokkaa sähköpostiosoite (pakollinen)
 3. Sellainen mahdollinen kutsumanimi, jota ehdokas haluaa vaaliasiakirjoissa käytettävän koko nimen lisäksi
 4. Mahdollinen viestintäkoalitio, johon ehdokas liittyy
 5. Vakuutus siitä, että ehdokas on vaalissa vaalikelpoinen ja tutustunut vaalin ohjeisiin (pakollinen)

Ehdolle asettuneiden vaalikelpoisuus tarkistetaan ja ehdokaslistojen yhdistelmä julkaistaan 11.10.. Mikäli pakollisia tietoja ei ole annettu, hakemusta ei voida hyväksyä. Voit lähettää itsestäsi kasvokuvan, jos haluat sellaista käytettävän yhdistyksen kootussa vaaliviestinnässä. Kasvokuvat lähetetään vaalilautakunnan varapuheenjohtajalle (yhteystiedot alla).

Ehdokkaiden on mahdollista perustaa keskenään viestintäkoalitio. Viestintäkoalition ehdokkaat merkitään ehdokaslistojen yhdistelmään peräkkäin yhdessä viestintäkoalition nimen kanssa. Viestintäkoalitio voi viestiä mahdollisista yhteisistä arvoistaan omassa viestinnässään, mutta vaalimatematiikkaan viestintäkoalitioon kuuluminen ei vaikuta. Viestintäkoalition valitsematta jääneet ehdokkaat nimetään automaattisesti sen valittujen ehdokkaiden varajäseniksi siinä järjestyksessä, kun nämä valitsematta jääneet sijoittuvat ääntelaskussa (viestintäkoalitioon kuulumattomat valituksi tulleet valitsevat itselleen varajäsenen vaalin jälkeen ja viestintäkoalitiot valitsevat itselleen tarvittaessa lisää varajäseniä, jotta niitä on yhteensä yhtä monta, kuin on valituksi tulleita). Viestintäkoalitiolla on oltava nimi, joka ei voi olla herjaava, loukkaava tai hyvän maun vastainen. Viestintäkoalition perustamisesta on laadittava kirjallinen sopimus josta ilmenee:

 1. Viestintäkoalition nimi
 2. Viestintäkoalition jäsenet

Sopimus tulee toimittaa vaalilautakunnalle ehdokasasettelun päättymiseen mennessä.

Ehdokaslistojen yhdistelmään merkitään ensin arvotussa järjestyksessä viestintäkoalitiot ja tämän jälkeen arvotussa järjestyksessä viestintäkoalitioiden ulkopuoliset ehdokkaat. Ehdokaslistojen yhdistelmässä jokaiselle ehdokkaalle annetaan ehdokasnumero, jolla äänestäminen tapahtuu. Ehdokasnumeron käyttöä ehdokkaiden omassa vaaliviestinnässä rohkaistaan.

Ehdolleasettumisilmoituksessa annetut tiedot poistetaan yhdistyksen rekistereistä ensi tilassa vaalien jälkeen. Lisätietoja ehdolleasettumisilmoitusten käsittelystä saa asiakirjoista “Tietosuojapolitiikka” ja “Tietosuojaseloste henkilövalinnoille”, jotka löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta (tyt.fi) kohdasta tietoa yhdistyksestä > yhdistyksen asiakirjat.

Yhteystiedot

Vaaleihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä vaalilautakunnan puheenjohtajaan (ville.lehonmaa@helsinki.fi) tai varapuheenjohtajaan (inka.pankalainen@helsinki.fi)!

TYT:n hallitus ja toimijat 2021

Toverineuvosto päätti 1. järjestäytymiskokouksessaan kauden 2021 hallituksen ja toimijat. Paljon onnea valituille!

TYT:n hallitus ja toimijat 2021.

Puheenjohtaja: Inka Pänkäläinen

Talousjaosto

Taludenhoitaja: Oskari Kanerva

Taloussihteeri: Olli Höyhtyä

Markkinointisihteeri: Elina Jalo

Tapahtumajaosto

Tapahtumavastaavat: Linda Panula & Petja Kopperoinen

Tapahtumasihteerit: Elina Jalo, Joona Jantunen, Juulia Järvelä, Olli Lepistö, Roosa Koskinen, Netta Mäkinen, Topi Rautiainen, Tuulianna Salo & Sofia Vaahtera

Asiatapahtumasihteeri: Aino Vihonen

Liikuntasihteeri: Emma Nordvall

Laulunjohtaja: Ella Tamminen

Hallintojaosto

Hallintovastaava: Arttu Mäkinen

Hallintosihteerit: Ville Lehonmaa & Samuli Raunio

Arkistonhoitaja: Roni Vatto

Ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaava: Ida Ahtikivi

Edunvalvontajaosto

Työelämävastaava: Jalmari Salovirta

Opintovastaava: Evgeni Jokiniemi

Edunvalvontasihteerit: Ellen Helminen & Salla Vänttinen

Spiritualiteettijaosto

Spiritualiteettivastaava: Jasmin Huikku

Spiritualiteettisihteerit: Elina Jalo, Antti Kosonen & Lauri Telkki

Tiedotusjaosto

Tiedotusvastaava: Minka Ingman

Kyyhkynen

Päätoimittajat: Jemo Kettunen & Enja Seppänen

Häirintäyhdyshenkilöt

Satu Himanen & Lauri Telkki

Listasähköpostikysely!

Saimme palautetta viikon 43 listasähköpostin sisällöstä, jossa mainostettiin ikärajattua kurssia. Kirjoitimme Facebookiin postauksen, jossa pahoittelimme tätä ja kerroimme, että emme mainosta enää tapahtumia tai kursseja, joissa on em. rajauksia. Tämä herätti keskustelua aiheesta ja nyt toivommekin, että mahdollisimman moni teologi vastaisi listasähköpostikyselyyn!

Haluamme, että listasähköposti on teologeille mieluinen. Nyt on siis mahdollista saada oma ääni kuuluviin listasähköpostin suhteen! Vastaajat pysyvät anonyyminä. Käymme kaikki vastaukset läpi ja teemme päätöksiä vastauksien pohjalta. Kysely on auki 26.10.-16.11., jotta mahdollisimman moni voi vastata.  

Vastaa kyselyyn ja vaikuta!  

Kyselyyn pääset klikkaamalla tästä. 

Toverineuvoston vaali 2020

Arvoisa TYT:n jäsen,

Toverineuvoston vaali 2020 on päättynyt ja alustava tulos on selvinnyt. Ehdokkaita vaalissa oli 25 ja ääniä annettiin sekä hyväksyttiin 71. Suuri kiitos kaikille ehdokkaille ja äänestäjille. Alustavan tuloksen valitusaika on 14 vuorokautta tämän ilmoituksen julkaisemisesta, ja valitus on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen inspehtori Ismo Dunderbergille. Tieto pyydetään välittämään myös vaalilautakunnan puheenjohtaja Satu Himaselle. 

Toverineuvoston kausi alkaa järjestäytymiskokouksella, joka kutsutaan koolle uuden kuraattori Laura Leipakan johdolla marraskuun aikana. Toverineuvostoon kaudelle 2020-2021 tulivat valituiksi seuraavat yhdistyksen jäsenet valintajärjestyksessä (siirtoäänivaalitapa, äänikynnys 4,4):

1. Koskinen Roosa

2. Laakkonen Saara

3. Niittylahti Toni

4. Heinimaa Lauri

5. Panula Linda

6. Haataja Iita

7. Vismanen Jori

8. Järvelä Juulia

9. Lahtinen Laura

10. Tienhaara Kristian

11. Mäkinen Netta

12. Mäenalanen Lauri

13. Mäkinen Arttu

14. Seppänen Enja

15. Vaahtera Sofia

16. Gröndahl Hanna

17. Lehonmaa Ville “Lexa”

18. Olkkonen Topias

19. Kopperoinen Petja

20. Tuisku Henri

Tarkempia tietoja vaalin toimittamisesta saa yhdistyksen vaaliohjesäännöstä tai vaalilautakunnan puheenjohtaja Satu Himaselta (satu-sinikka.himanen(at)helsinki.fi).

Ystävällisin terveisin

Satu Himanen 

toverineuvoston vaalilautakunnan puheenjohtaja

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys

Toverineuvoston vaali 14.–15.10., ehdokasasettelu alkaa tänään 15.9. klo 12

SYKSYN SIISTEIMMÄT HETKET OVAT KÄSILLÄSI, HAE TOVERINEUVOSTOON

Tässä viestissä:

Mikä toverineuvosto?

Vaali ja äänestäminen

Äänioikeus ja vaaliluettelo

Tule ehdokkaaksi!

Vaalin aikataulu koottuna

MIKÄ TOVERINEUVOSTO?

= TYT:n edustajisto

Mitä TYT:ssä tehdään, millä rahalla se tehdään ja ketkä TYT:n toiminnan toteuttavat? Näiden kysymysten lisäksi päätösvaltaan ja tehtäviin kuuluu myös yhdistyksen tavoitteista, painopisteistä ja kaikkea yhdistyksen toimintaa määrittävistä toimintaperiaatteista päättäminen. Toverineuvosto (eli Tone) on siis Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen edustajisto, joka käyttää ylintä päätösvaltaa yleisten kokousten välillä. Siihen kuuluu 20 vaaleilla valittavaa yhdistyksen varsinaista jäsentä, joiden toimikausi on yksi kalenterivuosi. Toverit kokoontuvat yhteen TYT:n sääntöjen perusteella viisi kertaa vuoden aikana päättämään yhdistyksen asioista.

Sinun näkökulmaasi kaivataan! Asetu ehdolle ja äänestä vaikuttaaksesi tiedekuntajärjestösi toimintaan.

VAALI JA ÄÄNESTÄMINEN

= 14.–15.10. Uudella ylioppilastalolla

Toverineuvoston vaali 2020 järjestetään keskiviikkona ja torstaina 14.–15.10.2020. yhdistyksen tiloissa Uudella ylioppilastalolla (Mannerheimintie 5, 4. krs.). Molempina päivinä äänestäminen on mahdollista klo 10.30–16.30 välillä. Toverineuvoston vaali on henkilövaali eli käytössä ei ole ehdokkaiden muodostamia listoja. Vaali toimitetaan siirtoäänivaalitapana (STV, Single Transferable Vote), jossa on mahdollista asettaa maksimissaan viisi ehdokasta mieluisuusjärjestykseen. Vaalin tulos julkistetaan 15.10. illalla.

ÄÄNIOIKEUS JA VAALILUETTELO

= jäsenillä, Uudella ylioppilastalolla

Jokainen Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen varsinainen jäsen on äänioikeutettu toverineuvoston vaalissa. Yhdistyksen jäsenrekisterin perusteella koostetaan vaaliluettelo, josta todetaan äänioikeus äänestämään tultaessa. Vaaliluettelo on nähtävillä toimiston aukioloaikana 30.9. ja 7.10. klo 9.00 alkaen Uudella ylioppilastalolla edellä mainitussa osoitteessa. Ennen vaalin alkamista on syytä käydä tarkistamassa vaaliluettelon paikkansapitävyys. Huomautukset vaaliluettelon sisältöön tehdään kirjallisesti. Jos et vielä ole yhdistyksen jäsen, liity viimeistään 13.10. ja saat äänestää vaalissa!

TULE EHDOKKAAKSI!

= 7.10. mennessä

Ehdokasasettelu alkaa 15.9. klo 12 ja päättyy 7.10. klo 23:55. Täytä vaaliasiakirjana toimiva lomake. Lomakkeeseen pääset klikkaamalla tästä.

Toverineuvoston vaalissa ehdokkaaksi voi asettua jokainen Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen varsinainen jäsen, joka on maksanut jäsenmaksun viimeistään 7.10. Ehdokkaiden jäsenyys tarkastetaan vaaliluettelosta, joten ehdokkaiden on syytä tarkistaa oma jäsenyytensä ennen ehdokasilmoituksen lähettämistä. Ehdokasilmoitus tehdään Helsingin yliopiston tarjoamalla lomakkeella, johon kirjaudutaan käyttämällä samaa käyttäjätunnusta ja salasanaa kuin muihinkin yliopiston sähköisiin palveluihin. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistykseen on helpointa liittyä toimistossa, joka on siirretty poikkeustilanteen vuoksi teologien olohuoneesta Uudelle ylioppilastalolle (Mannerheimintie 5, 4. krs.). Toimisto on auki seuraavasti:16.9. klo 12-1423.9. klo 12-1430.9. klo 12-14.

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistykseen on helpointa liittyä toimistossa, joka on siirretty poikkeustilanteen vuoksi teologien olohuoneesta Uudelle ylioppilastalolle (Mannerheimintie 5, 4. krs.). Toimisto on auki seuraavasti:16.9. klo 12-14, 23.9. klo 12-14, 30.9. klo 12-14.

Vaikka toverineuvoston vaali on siirtoäänivaalitavalla toteutettava henkilövaali, voivat ehdokkaat halutessaan muodostaa viestintäkoalitioita. Viestintäkoalitioiden tarkoituksena on koota samanmielisiä ehdokkaita yhteisten tavoitteiden ja näkemysten taakse. Nimensä mukaisesti koalitiot ovat puhtaan viestinnällisiä, eivätkä ne vaikuta vaalin tuloksen muodostumiseen. Koalitioon kuuluvat saavat peräkkäiset ehdokasnumerot ja heillä on yhteiset varajäsenet. Viestintäkoalitioon kuulumisesta on ilmoitettava ehdokasilmoituksessa, minkä lisäksi viestintäkoalition on täytettävä yksi sopimus koalition muodostamisesta. Tyhjiä sopimuksia löytää toimistosta sen aukioloaikoina ja ne on palautettava siellä olevaan laatikkoon 7.10. mennessä.

VAALIN AIKATAULU KOOTTUNA

15.9. klo 12 Ehdokasasettelu alkaa

30.9. ja 7.10. klo 9 Vaaliluettelo nähtävillä

7.10. Liityttävä viimeistään jäseneksi, jos asettuu ehdolle

7.10. klo 23.55 Ehdokasasettelu päättyy

13.10. Liityttävä viimeistään jäseneksi, jos haluaa äänestää vaalissa

14.10. klo 10.30-16.30 Ensimmäinen vaalipäivä

15.10. klo 10.30-16.30 Toinen vaalipäivä

15.10. Vaalitulos julkistetaan

Mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää vaaleista tai toverineuvostosta, laita empimättä viestiä vaalilautakunnan puheenjohtajalle. Toverineuvosto kaipaa juuri sinua!

Ystävällisin terveisin

Satu Himanen

satu-sinikka.himanen(at)helsinki.fi

Vaalilautakunnan puheenjohtaja

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys