Tällä lomakkeella voit tehdä ilmoituksen työpaikasta Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistykselle.

  Työpaikkailmoitukset lähtevät sähköpostilistalle ja ne listataan yhdistyksen verkkosivuilla.

  Sähköpostilista tavoittaa noin 900 teologian opiskelijaa.

  Ilmoitus voi sisältää haun yhdestä avoimesta työpaikasta tai -tehtävästä, johon voidaan hakea useampaa henkilöä määräaikaan mennessä.

  Työpaikkailmoituksia on kahdenlaisia:

  1. Työpaikkailmoitus erillisenä viestinä sähköpostilistalle

  a. Hinta 40 euroa

  b. sisältää erillisen ilmoituksen sähköpostilistalla

  c. sisältää maininnan viikkosähköpostissa

  d. sisältää voimassaoloajan kestoisen ilmoituksen verkkosivuilla

  2. Työpaikkailmoitus osana yhdistyksen viikottaista viestintää sähköpostilla

  a. Hinta 15 euroa

  b. sisältää maininnan viikkosähköpostissa ja linkin työpaikkailmoitukseen yhdistyksen sivuille

  c. sisältää voimassaoloajan kestoisen ilmoituksen verkkosivuilla

  Työnantaja

  Laskutusosoite tai sähköposti johon laskun voi lähettää

  Lisätietoja työpaikasta antaa

  Lisätietoja antavan puhelinnumero

  Sähköposti (pakollinen)

  Ilmoituksen otsikko

  Työpaikkailmoituksen teksti

  Ilmoituksen laajuus

  Suppea ilmoitus (15e)Laaja ilmoitus (40e)

  Vakuutan antamieni tietojen olevan oikeita ja sitoudun maksamaan asianmukaisen ilmoitusmaksun, kuten ylempänä on kuvattu. Hyväksyn yhteystietokoneeni IP-osoitteen tallentamisen väärien tietojen varalta kalenterivuodeksi ilmoituksen jättämisestä.