Opintomatka Israel-Palestiinaan

TYT:n vuoden 2019 opintomatka järjestetään yhteistyössä Suomen Lähi-Idän Instituutin kanssa Israel-Palestiinaan!

Matka järjestetään elokuussa 2019 aikavälillä 19.-29.8. Matkan kesto on 7-10 päivää, ajankohta ja kesto tarkentuvat lähiaikoina!

Kurssilla tarkastellaan identiteetin merkitystä ja muotoutumista uskonnollisten toimijoiden arjessa, kohtaamisissa ja vuoropuhelussa niin muinaisena aikana kuin nykypäivänä. Identiteetit ohjaavat käyttäytymistä ja auttavat suunnistamaan eteenpäin: ryhmään kuuluminen luo puitteet. Identiteetit ovat kuitenkin kerroksellisia, muuttuvia ja kontekstisidonnaisia. Se mihin me-muut -rajapinnat vedetään, miten lujia ne ovat ja millaisin signaalein identiteettiä viestitään vaikuttaa vuorovaikutukseen muiden kanssa.
Israel-Palestiinassa nykyisyyttä ei voi ymmärtää ilman menneisyyttä eikä mennyttä voi kohdata ilman nykyisyyttä. Kurssilla tutustutaan teologian ja Raamatun kannalta keskeisiin historiallisiin kohteisiin ja tekstiaineistoihin, jotka antavat aineistoa pohtia, miten muinaiset ihmiset määrittelivät itsensä ja kohtasivat toiset. Samalla pohditaan, miten historialliset kohteet esitetään ja kenen tarinaa ne kertovat. Lisäksi tutustutaan nykypäivän uskontodialogiseen ja ekumeeniseen työhön ja tutkitaan vuoropuhelun arkea ja edellytyksiä.
Matkalla käydään ainakin Jerusalemissa (sekä itä- että länsipuolella), Betlehemissä ja Kuolleenmeren kohteissa (mm. Masada, Qumran) sekä mahdollisuuksien mukaan myös Galileassa.

Kurssille otetaan maksimissaan 16 opiskelijaa. Etusija teologian opiskelijoilla; opiskelijoilla joiden tutkintotavoitteisiin kurssi sopii; opiskelijoilla, jotka eivät ole käyneet kohteessa aiemmin. HUOM! Matkalla ei voida taata esteetöntä liikkumista, ja opiskelijan tulee kyetä itse huolehtimaan mahdollisista terveysrajoitteista ja kestämään kuumuutta.

VASTUUOPETTAJA: Jutta Jokiranta
OPINTOMATKAVASTAAVAT: Anne Heikkinen & Susanna Ranta

TYT:n hallitus ja toimijat 2019

Puheenjohtaja (hallituksen jäsen): Jessiina Nurmela

Hallintojaosto

Hallintovastaava (hallituksen jäsen): Satu Himanen
Hallintosihteeri: Ville ”Lexa” Lehonmaa
Arkistonhoitaja: Susanna Ranta

Talousjaosto

Taloudenhoitaja (hallituksen jäsen): Lasse Mäki
Taloussihteerit: Tuuli Halonen ja Juho Peura

Edunvalvontajaosto

Opintovastaava (hallituksen jäsen): Saara Laakkonen
Työelämävastaava (hallituksen jäsen): Anni-Sofia Nikki
Edunvalvontasihteerit: Roosa Kiiskilä, Markus Siltanen ja Aino Vihonen

Tapahtumajaosto

Tapahtumavastaavat (hallituksen jäseniä): Arttu Mäkinen ja Hanna Yletyinen
Laulunjohtaja: Matias Kontulainen
Tapahtumasihteerit: Sara Aronen, Oskari Kanerva, Euniika Karttunen, Säde Korja, Roosa Koskinen, Laura Lahtinen, Ville Leskelä, Tanja Miettinen, Meri Poutanen, Inka Pänkäläinen, Jalmari Salovirta, Taija Tiilikka ja Salla Vänttinen
Asiatapahtumasihteerit: Milla Heinonen ja Susanna Ranta
Ulkosuhdevastaava: Milla Heinonen

Tiedotusjaosto

Tiedotusvastaava (hallituksen jäsen): Iida Rotko
Tiedotussihteerit: Irina Igonen, Henri Raunio ja Susanna Rinne
Valokuvaajat: Topias Olkkonen ja Jessica Siljander

Spiritualiteettijaosto

Spiritualiteettivastaava (hallituksen jäsen): Iita Haataja
Spiritualiteettisihteerit: Tiiu Himanen, Minka Ingman, Mari-Helmi Pirhonen, Noora Seppä ja Katri Todoriko

Kyyhkynen

Päätoimittajat: Niilo Rantala ja Tero Vistilä

Muut toimijat

Fuksi- ja tuutorivastaava: Eetu Palonen
Sheriffit: Joni Riihonen ja Anton Tanskanen