Yhdistyksen asiakirjat

Koronapassikäytäntö TYT:n tapahtumissa

TYT:n turvallisemman verkkotilan periaatteet

TYT Turvallisen tilan periaatteet

Yhdistyksen säännöt

TYT-Strategia 2019-2022

Ympäristöohjelma

Henkilövalintaohjesääntö

Huomionosoitusohjesääntö

TYT Toiminnan arvoperiaatteet

Toverineuvoston vaaliohjesääntö

Toverineuvoston työjärjestys 2021

Tietosuojapolitiikka

Tietosuojaseloste henkilövalinnat

Tietosuojaseloste jäsenrekisteri

Tietosuojaseloste tapahtumailmoittautumiset