Yhdistyksen asiakirjat

Koronapassikäytäntö TYT:n tapahtumissa

TYT:n turvallisemman verkkotilan periaatteet

TYT Turvallisen tilan periaatteet

Yhdistyksen säännöt

TYT:n strategia 2023-26

Ympäristö- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Henkilövalintaohjesääntö

Huomionosoitusohjesääntö

TYT Toiminnan arvoperiaatteet

Toverineuvoston vaaliohjesääntö

Toverineuvoston työjärjestys 2022-2023

Tietosuojapolitiikka

Tietosuojaseloste henkilövalinnoille

Tietosuojaseloste jäsenrekisterille

Tietosuojaseloste tapahtumailmoittautumisille