Toverineuvoston vaali 18. ja 21.10., ehdokasasettelu on auki!

MIKÄ TOVERINEUVOSTO?

Mitä TYT:ssä tehdään, millä rahalla se tehdään ja ketkä TYT:n toiminnan toteuttavat? Näiden kysymysten lisäksi päätösvaltaan ja tehtäviin kuuluu myös yhdistyksen tavoitteista, painopisteistä ja kaikkea yhdistyksen toimintaa määrittävistä toimintaperiaatteista päättäminen. Toverineuvosto (eli Tone) on siis Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen edustajisto, joka käyttää ylintä päätösvaltaa yleisten kokousten välillä. Siihen kuuluu 20 vaaleilla valittavaa yhdistyksen varsinaista jäsentä, joiden toimikausi on yksi vuosi. Toverit kokoontuvat yhteen TYT:n sääntöjen perusteella viisi kertaa vuoden aikana päättämään yhdistyksen asioista.

Sinun näkökulmaasi kaivataan! Asetu ehdolle ja äänestä vaikuttaaksesi TYT:n toimintaan.

VAALI JA ÄÄNESTÄMINEN

Toverineuvoston vaali 2019 järjestetään perjantaina 18.10 ja maanantaina 21.10. Opiskelijoiden olohuoneessa (Olkkarissa) osoitteessa Vuorikatu 3, 5B krs. Molempina päivinä äänestäminen on mahdollista 10.30–16.30 välillä. Toverineuvoston vaali on henkilövaali eli käytössä ei ole ehdokkaiden muodostamia listoja. Vaali toimitetaan siirtoäänivaalitapana (STV, Single Transferable Vote), jossa on mahdollista asettaa maksimissaan viisi ehdokasta mieluisuusjärjestykseen. Vaalin tulos julkistetaan 21.10. illalla.

ÄÄNIOIKEUS JA VAALILUETTELO

Jokainen Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen varsinainen jäsen on äänioikeutettu toverineuvoston vaalissa. Yhdistyksen jäsenrekisterin perusteella koostetaan vaaliluettelo, josta todetaan äänioikeus äänestämään tultaessa. Vaaliluettelo on nähtävillä 4.10. klo 9.00 alkaen Opiskelijoiden olohuoneessa edellä mainitussa osoitteessa. Ennen vaalin alkamista on syytä käydä tarkistamassa vaaliluettelon paikansapitävyys. Huomautukset vaaliluettelon sisältöön tehdään kirjallisesti. Jos et vielä ole yhdistyksen jäsen, liity viimeistään 17.10. ja saat äänestää vaalissa!

TULE EHDOKKAAKSI!

Ehdokasasettelu alkaa 2.10. klo 12 ja päättyy 11.10. 23.55. Täytä vaaliasiakirjana toimiva lomake osoitteessa: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/100501/

Toverineuvoston vaalissa ehdokkaaksi voi asettua jokainen Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen varsinainen jäsen, joka on maksanut jäsenmaksun viimeistään 11.10. Ehdokkaiden jäsenyys tarkastetaan vaaliluettelosta, joten ehdokkaiden on syytä tarkistaa oma jäsenyytensä ennen ehdokasilmoituksen lähettämistä. Ehdokasilmoitus tehdään Helsingin yliopiston tarjoamalla lomakkeella, johon kirjaudutaan käyttämällä samaa käyttäjätunnusta ja salasanaa kuin muihinkin yliopiston sähköisiin palveluihin.

Vaikka toverineuvoston vaali on siirtoäänivaalitavalla toteutettava henkilö vaali, voivat ehdokkaat halutessaan muodostaa viestintäkoalitioita. Viestintäkoalitioiden tarkoituksena on koota samanmielisiä ehdokkaita yhteisten tavoitteiden ja näkemysten taakse. Nimensä mukaisesti koalitiot ovat puhtaan viestinnällisiä eivätkä ne vaikuta vaalin tuloksen muodostumiseen. Koalitioon kuuluvat saavat peräkkäiset ehdokasnumerot ja heillä on yhteiset varatoverit. Viestintäkoalitioon kuulumisesta ilmoitettava ehdokasilmoituksessa, minkä lisäksi viestintäkoalition on täytettävä yksi sopimus koalition muodostamisesta. Tyhjiä sopimuksia löytää Opiskelijoiden olohuoneesta ja ne on palautettava siellä olevaan laatikkoon 11.10. mennessä.

VAALIN AIKATAULU KOOTTUNA

2.10 klo 12 Ehdokasasettelu alkaa

4.10. klo 9 Vaaliluettelo nähtävillä

11.10. Liityttävä viimeistään jäseneksi, jos asettuu ehdolle

11.10. klo 23.55 Ehdokasasettelu päättyy

17.10. Liityttävä viimeistään jäseneksi, jos haluaa äänestää vaalissa

18.10. klo 10.30-16.30 Ensimmäinen vaalipäivä

21.10. klo 10.30-16.30 Toinen vaalipäivä

21.10 Vaalitulos julkistetaan

Mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää vaaleista tai toverineuvostosta, niin laita rohkeasti viestiä vaalilautakunnan puheenjohtajalle.

Ystävällisin terveisin,

Arttu Lindroth

arttu.lindroth@helsinki.fi

Vaalilautakunnan puheenjohtaja

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys

Opintomatka Israel-Palestiinaan

TYT:n vuoden 2019 opintomatka järjestetään yhteistyössä Suomen Lähi-Idän Instituutin kanssa Israel-Palestiinaan!

Matka järjestetään elokuussa 2019 aikavälillä 19.-29.8. Matkan kesto on 7-10 päivää, ajankohta ja kesto tarkentuvat lähiaikoina!

Kurssilla tarkastellaan identiteetin merkitystä ja muotoutumista uskonnollisten toimijoiden arjessa, kohtaamisissa ja vuoropuhelussa niin muinaisena aikana kuin nykypäivänä. Identiteetit ohjaavat käyttäytymistä ja auttavat suunnistamaan eteenpäin: ryhmään kuuluminen luo puitteet. Identiteetit ovat kuitenkin kerroksellisia, muuttuvia ja kontekstisidonnaisia. Se mihin me-muut -rajapinnat vedetään, miten lujia ne ovat ja millaisin signaalein identiteettiä viestitään vaikuttaa vuorovaikutukseen muiden kanssa.
Israel-Palestiinassa nykyisyyttä ei voi ymmärtää ilman menneisyyttä eikä mennyttä voi kohdata ilman nykyisyyttä. Kurssilla tutustutaan teologian ja Raamatun kannalta keskeisiin historiallisiin kohteisiin ja tekstiaineistoihin, jotka antavat aineistoa pohtia, miten muinaiset ihmiset määrittelivät itsensä ja kohtasivat toiset. Samalla pohditaan, miten historialliset kohteet esitetään ja kenen tarinaa ne kertovat. Lisäksi tutustutaan nykypäivän uskontodialogiseen ja ekumeeniseen työhön ja tutkitaan vuoropuhelun arkea ja edellytyksiä.
Matkalla käydään ainakin Jerusalemissa (sekä itä- että länsipuolella), Betlehemissä ja Kuolleenmeren kohteissa (mm. Masada, Qumran) sekä mahdollisuuksien mukaan myös Galileassa.

Kurssille otetaan maksimissaan 16 opiskelijaa. Etusija teologian opiskelijoilla; opiskelijoilla joiden tutkintotavoitteisiin kurssi sopii; opiskelijoilla, jotka eivät ole käyneet kohteessa aiemmin. HUOM! Matkalla ei voida taata esteetöntä liikkumista, ja opiskelijan tulee kyetä itse huolehtimaan mahdollisista terveysrajoitteista ja kestämään kuumuutta.

VASTUUOPETTAJA: Jutta Jokiranta
OPINTOMATKAVASTAAVAT: Anne Heikkinen & Susanna Ranta

TYT:n hallitus ja toimijat 2019

Puheenjohtaja (hallituksen jäsen): Jessiina Nurmela

Hallintojaosto

Hallintovastaava (hallituksen jäsen): Satu Himanen
Hallintosihteeri: Ville ”Lexa” Lehonmaa
Arkistonhoitaja: Susanna Ranta

Talousjaosto

Taloudenhoitaja (hallituksen jäsen): Lasse Mäki
Taloussihteerit: Tuuli Halonen ja Juho Peura

Edunvalvontajaosto

Opintovastaava (hallituksen jäsen): Saara Laakkonen
Työelämävastaava (hallituksen jäsen): Anni-Sofia Nikki
Edunvalvontasihteerit: Roosa Kiiskilä, Markus Siltanen ja Aino Vihonen

Tapahtumajaosto

Tapahtumavastaavat (hallituksen jäseniä): Arttu Mäkinen ja Hanna Yletyinen
Laulunjohtaja: Matias Kontulainen
Tapahtumasihteerit: Sara Aronen, Oskari Kanerva, Euniika Karttunen, Säde Korja, Roosa Koskinen, Laura Lahtinen, Ville Leskelä, Tanja Miettinen, Meri Poutanen, Inka Pänkäläinen, Jalmari Salovirta, Taija Tiilikka ja Salla Vänttinen
Asiatapahtumasihteerit: Milla Heinonen ja Susanna Ranta
Ulkosuhdevastaava: Milla Heinonen

Tiedotusjaosto

Tiedotusvastaava (hallituksen jäsen): Iida Rotko
Tiedotussihteerit: Irina Igonen, Henri Raunio ja Susanna Rinne
Valokuvaajat: Topias Olkkonen ja Jessica Siljander

Spiritualiteettijaosto

Spiritualiteettivastaava (hallituksen jäsen): Iita Haataja
Spiritualiteettisihteerit: Tiiu Himanen, Minka Ingman, Mari-Helmi Pirhonen, Noora Seppä ja Katri Todoriko

Kyyhkynen

Päätoimittajat: Niilo Rantala ja Tero Vistilä

Muut toimijat

Fuksi- ja tuutorivastaava: Eetu Palonen
Sheriffit: Joni Riihonen ja Anton Tanskanen