Toverineuvoston vaalit 2021

Yleistä

Toverineuvoston vaali 2021 järjestetään tiistaina 19.10. ja keskiviikkona 20.10. klo 10:00-16:30 välisenä aikana. Vaalipaikka on yhdistyksen opiskelijatilat Uuden ylioppilastalon neljännessä kerroksessa. Tilat ovat valitettavasti esteelliset. Mikäli tarvitset apua tilaan pääsyssä, ota yhteyttä vaalilautakuntaan ennen vaalien alkua.

Vaalissa valitaan kaksikymmentä jäsentä Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen korkeimpaan päättävään elimeen Toverineuvostoon. Toverineuvoston toimikausi alkaa sen järjestäytymiskokouksesta marraskussa ja kestää seuraavan toverineuvoston järjestäytymiskokoukseen saakka. Vaalissa noudatetaan suhteellista siirtoäänivaalitapaa, eikä siinä ole valitsijayhdistyksiä. Ehdokkailla on kuitenkin mahdollista perustaa viestinnällisiä yhteenliittymiä: Viestintäkoalitioita.

Vaaleissa ovat äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia kaikki yhdistyksen varsinaiset jäsenet (yhdistyksen jäsenmaksun maksaneet teologisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat). Jäsenmaksu tulee olla maksettuna ensimmäiseen vaalipäivään mennessä yhdistyksen tilille tai päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää yhdistyksen toimistoon. Vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet eivät kuitenkaan ole vaalikelpoisia. Ehdolle asettuvien jäsenmaksu tulee olla maksettu ehdokasasettelun päättymiseen mennessä.

Ääntenlasku toimitetaan välittömästi vaalin päätyttyä ja vaalitulos saataneen jo samana iltana. Ehdokkaille ilmoitetaan vaalituloksesta sen valmistuttua ja tulos julkaistaan ensi tilassa myös yhdistyksen sähköpostilistalla sekä sosiaalisessa mediassa.

Lisätietoja vaaleista saa vaalilautakunnalta sekä yhdistyksen verkkosivuilta (tyt.fi) kohdasta tietoa yhdistyksestä > yhdistyksen asiakirjat > Toverineuvoston vaaliohjesääntö.

Äänestäjälle

Vaaliluetteloon voi tutustua yhdistyksen tenttikahveilla 1.10., 8.10. ja 15.10. klo 11-15 opiskelijoiden Olkkarissa (Fabianinkatu 24, 5. kerros). Mikäli havaitset vaaliluettelossa virheen, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti vaalilautakunnalle vaalin alkamiseen mennessä. Vaalitoimituksen aikana äänioikeuden todentamiseen tarvitaan:

 1. Vaaliluettelosta löytyvä äänestäjän nimi ja
 2. Henkilöllisyystodistus.

Mikäli äänestäjän nimeä ei ole vaaliluettelossa, tarvitaan äänioikeuden todentamiseen:

 1. Opiskelijakortissa oleva yhdistyksen jäsentarra tai jäsenmaksukuitti ja
 2. Voimassa oleva opiskelijakortti tai opiskelutodistus.

Vaalissa merkitään yhteen vaalilipukkeeseen enintään viiden ehdokkaan ehdokasnumero siinä järjestyksessä, kun äänestäjä toivoo heidän tulevan valituksi. Tämän jälkeen lipuke tuodaan vaalilautakunnalle leimattavaksi ja laitetaan vaaliuurnaan. Vaalilautakunnan edustaja voi pyydettäessä avustaa vaalilipukkeen täyttämisessä. Äänioikeuttaan voi kuitenkin käyttää vain kukin äänioikeutettu henkilökohtaisesti. Vaalipaikalla huolehditaan vaalisalaisuuden säilymisestä eikä minkäänlainen vaaliyllytys ole tilassa sallittua.

Ehdokkaalle

Vaalissa ehdolle asettuaksesi sinun on toimitettava suostumus ehdolle asettumisesta vaalilautakunnalle viimeistään maanantaina 4.10.. Suostumus toimitetaan sähköisellä lomakkeella, jonka löydät klikkaamalla tästä. Suostumuksesta tulee ilmetä:

 1. Ehdokkaan koko nimi (pakollinen)
 2. Ehdokkaa sähköpostiosoite (pakollinen)
 3. Sellainen mahdollinen kutsumanimi, jota ehdokas haluaa vaaliasiakirjoissa käytettävän koko nimen lisäksi
 4. Mahdollinen viestintäkoalitio, johon ehdokas liittyy
 5. Vakuutus siitä, että ehdokas on vaalissa vaalikelpoinen ja tutustunut vaalin ohjeisiin (pakollinen)

Ehdolle asettuneiden vaalikelpoisuus tarkistetaan ja ehdokaslistojen yhdistelmä julkaistaan 11.10.. Mikäli pakollisia tietoja ei ole annettu, hakemusta ei voida hyväksyä. Voit lähettää itsestäsi kasvokuvan, jos haluat sellaista käytettävän yhdistyksen kootussa vaaliviestinnässä. Kasvokuvat lähetetään vaalilautakunnan varapuheenjohtajalle (yhteystiedot alla).

Ehdokkaiden on mahdollista perustaa keskenään viestintäkoalitio. Viestintäkoalition ehdokkaat merkitään ehdokaslistojen yhdistelmään peräkkäin yhdessä viestintäkoalition nimen kanssa. Viestintäkoalitio voi viestiä mahdollisista yhteisistä arvoistaan omassa viestinnässään, mutta vaalimatematiikkaan viestintäkoalitioon kuuluminen ei vaikuta. Viestintäkoalition valitsematta jääneet ehdokkaat nimetään automaattisesti sen valittujen ehdokkaiden varajäseniksi siinä järjestyksessä, kun nämä valitsematta jääneet sijoittuvat ääntelaskussa (viestintäkoalitioon kuulumattomat valituksi tulleet valitsevat itselleen varajäsenen vaalin jälkeen ja viestintäkoalitiot valitsevat itselleen tarvittaessa lisää varajäseniä, jotta niitä on yhteensä yhtä monta, kuin on valituksi tulleita). Viestintäkoalitiolla on oltava nimi, joka ei voi olla herjaava, loukkaava tai hyvän maun vastainen. Viestintäkoalition perustamisesta on laadittava kirjallinen sopimus josta ilmenee:

 1. Viestintäkoalition nimi
 2. Viestintäkoalition jäsenet

Sopimus tulee toimittaa vaalilautakunnalle ehdokasasettelun päättymiseen mennessä.

Ehdokaslistojen yhdistelmään merkitään ensin arvotussa järjestyksessä viestintäkoalitiot ja tämän jälkeen arvotussa järjestyksessä viestintäkoalitioiden ulkopuoliset ehdokkaat. Ehdokaslistojen yhdistelmässä jokaiselle ehdokkaalle annetaan ehdokasnumero, jolla äänestäminen tapahtuu. Ehdokasnumeron käyttöä ehdokkaiden omassa vaaliviestinnässä rohkaistaan.

Ehdolleasettumisilmoituksessa annetut tiedot poistetaan yhdistyksen rekistereistä ensi tilassa vaalien jälkeen. Lisätietoja ehdolleasettumisilmoitusten käsittelystä saa asiakirjoista “Tietosuojapolitiikka” ja “Tietosuojaseloste henkilövalinnoille”, jotka löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta (tyt.fi) kohdasta tietoa yhdistyksestä > yhdistyksen asiakirjat.

Yhteystiedot

Vaaleihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä vaalilautakunnan puheenjohtajaan (ville.lehonmaa@helsinki.fi) tai varapuheenjohtajaan (inka.pankalainen@helsinki.fi)!